Sep 30, 2009

PHOTO of the Month September 2009


Click the picture to enlarge.
Impressive collection of WWI and WWII guns.

Airsoft BB Ballistic Test A

Στο παρακάτω πίνακα καταγράφεται το βάθος (Depth) και η διάμετρος (Diameter) σε χιλιοστά (mm) της οπής που δημιουργήθηκε σε βαλλιστικό πηλό, από τα αναγραφόμενα στην πρώτη στήλη ΒΒ, με ταχύτητες 100, 130, 170 m/sec, σε αποστάσεις 0(V0) και 10(V10) μέτρα.

Κλικ στον πίνακα για μεγέθυνση

Sep 29, 2009

Airsoft and Related Acronyms


AEG........Automatic Electric Gun
AEP........Automatic Electric Pistol
ASG........AirSoft Gun
BB..........Bullet Bearing
CA..........Classic Army
EBB........Electric Blow Back
FA...........Full Automatic
FTK.........Full Tune up Kit
FPS.........Feet Per Second
FRS.........Family Radio Service
GBB........Gas Blow Back
GG..........Guay & Guay
HiCap......High Capacity
ICS..........I Chih Shivan
KJW........Kuan Ju Works
KWC........Kine Well Company
MAh........Milli Ampere hours
NBB.........No Blow Back
NiCd........Nickel Cadmium
NiMh.......Nickel Metal hybrid
PTW........Professional Training Weapon
PMR........Private Mobile Radio
RPM........Rounds Per Minute
ROF.........Rate Of Fire
RS...........Real Steel
SA...........Semi Automatique
STI..........Strayer Tripp Incorporation
TM..........Tokyo Marui
VFC.........Vega Force Company
WA..........Western Arms
WGC........War Game Club

ACOG.........Advanced Combat Optical Gunsight
ACU...........Army Combat Uniform
AK.............Avtomat Kalashnikova
ALICE........All purpose Lightweight Individual Carrying Equipment
AO.............Area of Operations
AR.............Automatic Rifle - Assault Rifle
AUG...........Armee Universal Gewerh
BAR...........Browning Automatic Rifle
BDU...........Battle Dress Uniform
BUIS..........Back Up Iron Sight
CADPAT.....CAnadian Disruptive PATtern
CQC...........Close Quarter Combat
CQB...........Close Quarter Battle
CTR...........Close Target Reconnaissance
DPM...........Disruptive Pattern Material
EGLM.........Enhanced Grenade Launcher Module
EOD...........Explosive Ordnance Disposal
ETA............Estimated Time Arrival
FAMAS........Fusile Automatique Manufacteure d' Armee de StEtienne
FB..............Fire Base
FN..............Fabrique Nationale
FOB............Forward Operation Base
FUBAR........Fouled Up Beyond All Recognition
GMG...........Grenade Machine Gun
GPS............Global Positioning System
HE..............High Explosive
H&K............Heckler & Koch
HMG...........Heavy Machine Gun
IMI.............Israeli Military Industries
KAC............Knights Armament Company
LBV.............Load Bearing Vest
LE...............Law Enforcement
LMG............Light Machine Gun
LMT............Lewis Machine & Tool Company
LZ...............Landing Zone
MARPAT.....MARine PATtern
MilSim.........Military Simulation
MOLLE........MOdular Lightweight Load carrying Equipment
MRE............Meal Ready to Eat
NV..............Night Vision
OP..............Observation Post
OPFOR........OPposing FORce
PDW............Personal Defense Weapon
RAS.............Rail Adapter System
RIS..............Rail Interface System
SAW............Squad Automatic Weapon
SCAR...........SOF Combat Assault Rifle
SIG..............Schweizeriche Industrie Gesellschaft
SLR..............Self Loading Rifle
SMG.............Sub Machine Gun
SNAFU..........Situation Normal All Fouled Up
SOF..............Special Operations Forces
SPAS............Special Purpose Automatic Shotgun
SR................Stoner Rifle
SUSAT..........Sight Unit Small Arms Trilux
SWAT...........Special Weapons And Tactics
TMP.............Tactical Machine Pistol
UCP..............Universal Camouflage Pattern

Sep 23, 2009

Airsoft BB Measurement Results

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα από μετρήσεις που έγιναν στις μάρκες ΒΒ που γράφονται στην πρώτη στήλη. Τα αποτελέσματα δίνονται με σύμβολα όπως αυτά εξηγούνται στο δεξί μέρος κάθε πίνακα.

Click the tables to enlarge.

Πίνακας 1. Συνοχή πυκνότητας.
Τα ΒΒ αναφέρονται με το βάρος τους. Όμως πόσο σωστά είναι κατανενημένο το αναγραφόμενο βάρος στην μάζα του ΒΒ; Τι συνοχή παρουσιάζει η μικροσκοπική αυτή μάζα;
Πίνακας 2. Ακρίβεια σφαιρικότητας.
Ο αριθμός που χαρακτηρίζει το Airsoft είναι 6mm. Όμως πόσο σταθερός είναι αυτός ο αριθμός, πόσο σταθερή είναι η διάμετρος ενός ΒΒ; Εξετάζεται λοιπόν η ακρίβεια της σφαιρικότητας. Σημειώστε ότι κανένα ΒΒ, καμμίας μάρκας δεν παίρνει άριστα.

BB θα βρείτε ΕΔΩ

Πληροφορίες για ΒΒ ΕΔΩ

Sep 20, 2009

Airsoft GBB Parts

Ονοματολογία κυριότερων μερών GBB Hand Gun.
Πιστόλι δράσης Αερίου.

A.- Firing Valve
B.- Hammer
C.- Blow Back Ram
D.- Blow Back Cylinder
E.- Slide
F.- BB
G.- Barrel
H.- Main Body (Frame)
I.- BBs in Magazine
J.- Magazine
K.- Liquid Gas
L.- Filling Valve


Airsoft Gear Box Parts

Ονοματολογία κυριότερων τμημάτων GEAR BOX.
A.- Spring guide
B.- Spring
C.- Piston with Piston Head
D.- Cylinder
E.- Cylinder Head
F.- Air Nozzle
G.- Tappet Plate
H.- Trigger Switch Device
J.- Anti reversal Latch
I1.- Sector Gear
I2.- Spur Gear
I3.- Bevel Gear

Η κίνηση των εσωτερικών τμημάτων του Gear Box.
Εικόνα GIF. Κάντε κλικ για να δείτε την κίνηση.

Sep 18, 2009

MadBull HopUp Shark

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται θεωρητικά η λειτουργία του HopUp Rubber Shark της MadBull. Θεωρητικά πάντα, ο συγκεκριμμένος σχεδιασμός βοηθάει στην μικρή αύξηση της ταχύτητας του ΒΒ. Η αρχική πάντως σκέψη ήταν να αποκλείσουν την πιθανότητα εισόδου 2 ΒΒ στην κάνη με την τοποθέτηση μιας ακόμα μικροσκοπικής προεξοχής. Τελικά το παραπάνω υλικό βοηθάει στην μείωση της διαφυγής του συμπιεσμένου αέρα ο οποίος εκτοξεύει το ΒΒ.
Άλλη μια καινοτομία είναι η επιλογή του FishBone σαν εξάρτημα ρύθμισης του βάθους σε σχέση με το παραδοσιακό κυλινδρικό. Σύμφωνα με την MadBull η μορφή της πίεσης που εξασκεί το FishBone βοηθάει στην ομαλότερη πορεία του ΒΒ.

Κάντε κλικ στις φωτό για μεγένθυση.


MadBull HopUp rubbers θα βρείτε ΕΔΩ

Sep 15, 2009

Airsoft Global Survey

Μια πολύ ενδιαφέρουσα σφυγμομέτρηση διεξήχθη από το Popular Airsoft της οποίας τα συμπεράσματα παρουσιάζονται παρακάτω κατόπιν αδείας.

Επιγραμματικά:
 • Συμμετείχαν 4861 άτομα από όλο το κόσμο.
 • Η πλειοψηφία των παικτών είναι 25-50 ετών.
 • Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι παίκτες είναι άνδρες.
 • Τα AEG κυριαρχούν.
 • Τα Μ4/Μ16 προηγούνται στις προτιμήσεις.
 • Τα GBB κυριαρχούν στην επιλογή πιστολιού.
 • Η Tokyo Marui προηγείται στις προτιμήσεις.
 • Στα Made in China η Jing Cong προηγείται.
 • Η πλειοψηφία των παικτών ασχολείται 1-3 χρόνια.
 • Οι παίκτες προτιμούν τους γεμιστήρες Hi-Cap.
 • Οι παίκτες προτιμούν επιθετικό ρόλο.

Η γεωγραφία της σφυγμομέτρησης.Συμμετοχή ανά ηλικία.
Συμμετοχή ανά φύλο.
Χρόνος ασχολίας.
Αριθμός όπλων που κατέχουν οι παίκτες.
Η ποιότητα και η απόδοση είναι το κριτήριο για αγορά εξοπλισμού.Σχεδόν οι μισοί δεν έχουν παίξει ποτέ paintball.
Στο αν χρησιμοποιούν ΒΙΟ το 29% απάντησε ΝΑΙ και το 62% θα ήθελε, τα ΒΙΟ, να έχουν μειωμένο κόστος.
Η χρήση μπαταριών NiMH κυριαρχεί.
Η απόλυτη πλειοψηφία των παικτών χρησιμοποιεί AEG.
Τα GBB πιστόλια κυριαρχούν στην επιλογή εφεδρικού όπλου.
Περισσότεροι από τους μισούς χρησιμοποιούν Glock και Colt σαν εφεδρικό.
Τα Μ4/Μ16 βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησης των παικτών.
Τα ΗΚ ΜΡ5 επιλέγονται σαν δεύτερο όπλο.
H Tokyo Marui προηγείται στην προτίμηση του κύριου όπλου.
Απόλυτη κυριαρχία της Tokyo Marui στην επιλογή πιστολιού.
H Jing Kong προηγείται στις προτιμήσεις των παικτών σαν δευτερεύουσα επιλογή.
Η πλειοψηφία των παικτών προτιμάει τους Hi-cap γεμιστήρες για κύρια χρήση.
Οι παίκτες συμμετέχουν σε όλα τα είδη παιχνιδιού.
Ο επιθετικός ρόλος κυριαρχεί στις προτιμήσεις των παικτών σε ένα παιχνίδι.

Sep 11, 2009

Airsoft Gases table - diagram.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται μερικά χρήσιμα στοιχεία για τα αέρια που χρησιμοποιούνται στα όπλα του Airsoft.

Κάντε κλικ στους πίνακες για μεγέθυνση.


Εμπορική ονομασία, χημικός τύπος, τυποποίηση, χημική ονομασία και η πίεση σε δεδομένες θερμοκρασίες.

Τρία από τα πιο διαδεδομένα αέρια και οι καμπύλες της συνάρτησης πίεσης ως προς την θερμοκρασία.

Related Posts with Thumbnails